Vad händer sen?

Vi ska lösa våra miljöproblem idag och inte lämna över dem till kommande generationer – därför har riksdagen beslutat om ett antal nationella miljömål. Ett av målen är att vi i Sverige senast 2018 ska sortera ut minst 50 procent av matavfallet och ta tillvara på den näring och energi som finns i det.

Varför sorterar vi ut matavfall?

Utsortering av matavfall är en enorm miljövinst. Genom att ta tillvara den energi och de värdefulla näringsämnen som finns i maten skapar vi ett slutet kretslopp. Dessutom behöver vi ställa om till fossilfria bränslen för att minska vår klimatpåverkan. Om all mat vi slänger i Sverige rötades till biogas skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det motsvarar vad drygt 55 000 bilar förbrukar under ett helt år!

 

I Halmstads kommun har vi beslutat att uppfylla målet med hjälp av optisk sortering. Det innebär att du slänger alla dina matrester i en speciell grön påse, som sedan sorteras ut från övrigt hushållsavfall med hjälp av kameror. Matavfallet går vidare till biologisk behandling och blir till fossilfritt bränsle åt bilar och bussar samt biogödsel till lantbruket. De gröna plastpåsarna förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Utsortering av matavfall skapar ett slutet kretslopp som vi valt att kalla för “från jord till bord till jord”.

 

  • Du slänger dina matrester i den gröna påsen.
  • När påsen är full knyter du en dubbelknut och slänger den i din vanliga soptunna, bland de andra soppåsarna.
  • Sopbilen tömmer soptunnan som vanligt och kör soppåsarna till den optiska sorteringsanläggningen på Kristinehed.
  • De gröna påsarna sorteras ut automatiskt med hjälp av en kamera i anläggningen.
  • Matresterna i de gröna påsarna omvandlas till biogas och biogödsel genom rötning.
  • Biogasen används som fordonsbränsle. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som näringsrik gödning i lantbruket.

Besök den optiska sorterings- anläggningen

Är ni intresserade av att besöka den optiska sorteringsanläggningen? På plats kan ni få en inblick i hur sorteringen fungerar och vad som händer med de gröna påsarna efter att ni slängt dem i soptunnan. Grupper kan nu boka in besök på tisdagar och torsdagar direkt i vår kalender här.